Звіт
про підсумки виконання місцевого бюджету
Новомар’ївської сільської ради за 2023 рік

 

        Фінансовий відділ  Новомар’ївської сільської ради проаналізував стан виконання сільського бюджету  за  2023 рік та заходів, визначених  сільською радою щодо організації органами виконавчої влади роботи по управлінню  бюджетним процесом, як найважливішим фактором впливу на позитивні результати  соціально-економічного розвитку громади.

           Розділ І. Загальна характеристика виконання бюджету.

За підсумками  2023 року  до загального та спеціального фондів сільського бюджету  отримано доходів із врахуванням власних надходжень бюджетних установ 40928,3 тис.грн., в тому числі відповідно: до загального фонду 40064,1  тис.грн. або 137,2 відсотків планових призначень ,та спеціального фонду – 831,1 тис.грн.

           В звітному періоді надходження до бюджету збільшились на 8183,8 тис.грн порівняно з минулим роком по загальному фонду.

           З  метою забезпечення  надходжень до бюджету податків і зборів  з метою виконання прогнозних показників по надходженню до бюджету податку з доходів фізичних осіб, як основного бюджетоутворюючого  показника,  в громаді  працює постійна робоча група з детінізації економічних процесів на території громади, забезпечення додержання чинного законодавства щодо використання земель сільськогосподарського призначення, своєчасності і повноти сплати податків та внесків до загальнодержавних цільових фондів.

           Заборгованість із заробітної плати згідно оперативних даних станом на 01.01.2024 року  відсутня.

              

          Податок на доходи фізичних осіб

          Затверджена сума податку на доходи фізичних осіб на 2023 рік розрахована із урахуванням прогнозу витрат на оплату праці, рівня середньої заробітної плати, бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб. Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" передбачено  мінімальна заробітна плата  в розмірі з 1 січня – 6700 гривня  При затвердженні податку на доходи фізичних осіб враховано основні чинники, які вплинуть на надходження, а саме:  підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму; легалізація виплати заробітної плати та інше. Відповідно до вимог статті 64 Бюджетного кодексу України (з урахуванням змін) для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад доходи зведеного бюджету формуються за рахунок 64 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується згідно з Податковим кодексом на відповідній території . Затверджена сума податку на  2023 рік становить 15249,3 тис.грн. Фактично надійшло – 18826,7 тис.грн,в складі податку на доходи фізичних осіб на території громади за 2023 рік включено надходження  податку на доходи фізичних осіб, що сплачується із заробітної плати в сумі 9601,8  тис.грн., податку за результатами річного декларування – 212,7 тис.грн. та надходження податку від надання в оренду земельних паїв – 6441,4  тис.грн, мінімальне податкове зобов’язання – 2570,8 тис.грн. За підсумками звітного періоду питома вага у доходах загального фонду бюджету ПДФО займає 47 відсотків і становить 123,5%  до планових показників звітного періоду. 

            Акцизний податок План на звітний період 93,3 тис.грн, фактично надійшло до бюджету 304,2 тис.грн, що становить 326,2% до плану.

               Місцеві податки і збори  З метою підвищення фінансової спроможності місцевих рад на  2023 рік передбачено такий перелік місцевих податків: податок на майно, єдиний податок, транспортний податок.

           Плата за землю Розрахунок затвердженої суми плати за землю на  2023 рік проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, зокрема: земельний податок , що сплачується юридичними особами – 616,9 тис.грн., фізичними особами – 3933,0 тис. грн.,  орендна плата  , що сплачується: юридичними особами – 1044,7 тис. грн., фізичними особами –769,6 тис. грн. Затверджений план по платі за землю до місцевих бюджетів на  2023 рік становить 4549,9 тис.грн. Фактично надійшло за звітний період 5058,3 тис.грн., або 111,2% планових призначень. Порівняно із фактичним виконанням за 2022 рік, зменшення на   578,8   тис.грн,

Розрахунок суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на  2023 рік проведено з урахуванням податкової реформи у розрізі об’єктів житлової та комерційної  нерухомостей, юридичних та фізичних осіб, а також з урахуванням площі об’єктів і становить з урахуванням внесених змін 503,0 тис.грн., фактично надійшло за звітний період  437,7  тис.грн., що менше  від плану на 65,3 тис.грн , менше ніж  фактично надійшло у 2022 році на  98,3 тис.грн.

Протягом 2023 року до зведеного бюджету громади надійшло 12586,6 тис.грн. єдиного податку, що становить 182,2 % плану  (6906,7 тис.грн.), що більше порівняно із фактичними надходженнями за 2022 рік на 5888,9 тис. грн.,  у тому числі єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітній) рік дорівнює або перевищує 75% протягом  звітного періоду 2023 року отримано 9127,4 тис.грн. , що більше ніж у 2022 році на 4491,4 тис.грн,що пов’язано зі сплатою платниками мінімального податкового зобов’язання.

Транспортний податок План  53,3 тис.грн фактично надійшло 82,0 тис.грн (153,8%).

        За   2023 рік  надійшло 39939,5 тис.грн. місцевих податків і зборів, що становить 136,9 % планових призначень (29169,8 тис.грн.)

              

    Неподаткові надходження надійшло 124,6 тис.грн., що становить  496,3 %  від запланованих надходжень (25,1 тис.грн).

   

           Спеціальний фонд Джерела формування дохідної частини СФ сільського бюджету  визначено відповідно до вимог  статті 69.1 Бюджетного кодексу України. На   2023 рік затверджені надходження до СФ місцевого бюджету  складають 26,8 тис.грн.   До  спеціального фонду  місцевого бюджету у  2023 році надійшло 831,1 тис.грн., в тому числі:  власних  надходжень бюджетних установ  24,1 тис.грн, кошти центру зайнятості – 79,8 тис.грн, гум.допомога – 718,2 тис.грн, 8,9 тис.грн. екологічного податку, неподаткові надходження – 0,1 тис.грн .

        З урахуванням фінансового ресурсу, який був напрацьований протягом звітного періоду,  видатки місцевого бюджету громади за  2023 рік виконано в сумі  60581,0  тис. грн. у тому числі по ЗФ  виконання  склало 58268,9 тис. грн., або 96,7 відсотків до планових призначень, по СФ – 2312,1 тис. грн.,або 144,6% від плану. Виконання плану видатків ЗФ по органах місцевого самоврядування склало –  99,8%, фіноргану – 93,5%,освіті – 97,1 %, , соціальному захисту – 86,2 %, культурі – 88,5%, фізична культура – 100%,  ЖКГ – 95,9%,  міжбюджетних трансфертах – 100%. На рівні сільського бюджету робота органів виконавчої влади була зосереджена на забезпеченні безперебійного функціонування бюджетних установ, наданні вчасних послуг населенню громади, своєчасному фінансуванню і виплаті заробітної плати та інших соціально важливих видатків, виконання регіональних програм соціально-економічного розвитку. Наявні ресурси спрямовувались, насамперед, на фінансування захищених статей видатків, що складає 76,7% коштів ЗФ бюджету громади  (44803,5 тис. грн.). Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальнобюджетних видатках складає  69,8 % (40694,2 тис. грн.), в середньому за місяць – 3391,2 тис. грн., енергоносіїв – 7,0% (4059,3 тис.грн.), поточних трансфертів  - 11,6% (8705,9 тис.грн) .

Кредиторська заборгованість по ЗФ станом на 01.01.2024 року відсутня. По СФ по доходах дебіторська заборгованість на 01.01.23р склала в сумі – 3.7 тис. грн.   - батьківська плата ДНЗ, на 01.01.2024р – відсутня.

             Зупинення операцій на рахунках місцевих бюджетів протягом   2023 року не було. 

             ІІ. Показники економічного розвитку  громади.  З метою забезпечення необхідних передумов для досягнення позитивних тенденцій в економіці та соціальній сфері, фінансової стабілізації в усіх галузях господарств громади та підвищення на цій основі життєвого рівня населення, робота  органів місцевого самоврядування була спрямована на вирішення нагальних проблем територіально-господарського комплексу громади.

 Промислову продукцію випускає підрозділ ССПП «Куйбишева», а також ПрАТ «Добробут»,ППАФ «Вікторія». В асортименті продукції переважає виробництво харчових продуктів: хліб, олія соняшникова, гречка. Основними культурами рослинництва є зернові (озима пшениця, озимий ячмінь ,ярий ячмінь,кукурудза,технічні культури).  Налічується 41,2 тис. га земель сільськогосподарського призначення , у тому числі 34,0 тис. га ріллі. Виробництво сільськогосподарської продукції здійснюють 5 сільськогосподарських підприємств різних форм власності, 70 фермерських господарств, ФОП – 22 чол.  та 939 одноосібників. Тваринництво представлено в громаді такими основними галузями, як вівчарство (в ПрАТ «Добробут», ППАФ «Вікторія.»,ССПП «Куйбишева»), птахівництво і скотарство у ССПП «Куйбишева» ,ППАФ «Вікторія» та у приватному секторі. Активно розвивається мережа торгівельних об’єктів. Станом на кінець звітного періоду  налічується 28 об’єктів. 

       

          ІII. Видатки та заборгованість  Видатки на окремі галузі характеризуються наступними показниками:

           0150/Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад/  З місцевого бюджету  фінансуються 1 установа- сільська рада.  На  2023 рік в бюджеті громади затверджено кошти в сумі 12578,0 тис.грн.  Із загальної суми видатків на оплату праці з нарахуваннями заплановано 11668,2 тис.грн. (або 92,8% від загального обсягу видатків), на оплату енергоносіїв 293,6 тис.грн. (2,3 %).Касові видатки становлять – 12553,2 тис.грн (99,8%).

          Штатна чисельність становить 49,75 шт.од., зайнято станом на 01.01.2024 року –   43,75   од.  Середньорічна чисельність рахується не по формулі .  

           0160/Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),селищах,селах,територіальних громадах/. В бюджеті заплановано видатків на звітний період 1285,4 тис.грн.Використано 1202,0 тис.грн в т.ч на заробітну плату з нарахуваннями 1150,0 тис.грн. Чисельність штатних одиниць на кінець звітного періоду – 3 од.,фактично зайнято – 2 од.

                      

            Освіта

            1010/Надання дошкільної освіти/ План видатків ЗФ затверджено в сумі 5498,1 тис.грн. Захищені та першочергові статті видатків заплановано   у повному обсязі.   За  2023 рік від платних послуг надійшло 3,7 тис.грн. (батьківська плата ).  

Кількість дошкільних закладів   на початок року становить 7, кількість груп – 8 кількість дітей 130 чол., станом на 01.01.2024 року  кількість закладів 7, _______________________________________________________________________________________________________________________________  кількість груп  7   кількість дітей 102 чол.

Кількість фактично зайнятих одиниць на початок року   становить     38,25    од., у тому числі: вихователів, музкерівників  та   віднесені до педагогічних  працівників – 12 од.,   інших працівників – 26,25 од.  станом на 1.01.2024 року -    34,25   од., у тому числі: вихователів, муз керівників та  віднесені до педагогічних працівників – 11,75 од.,  інших працівників –  19,25  од., Cередньорічна кількість груп, дітей та чисельності рахується не по формулі в зв’язку з воєнним станом. Навантаження на одного педагогічного працівника складає  9 дітей. Діто-дні заплановано, виходячи із фактичного виконання 2022р., в кількості 4,5 тис.  За   2023 рік діто-дні виконано в кількості  3,1 тис. Кредиторська заборгованість по ЗФ  та СФ відсутня,  По доходах по СФ дебіторська заборгованість станом на 1.01.2023 року становила 3,7 тис.грн , на звітну дату – відсутня.

1021 /Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету/   На утримання загальноосвітніх шкіл на  2023 рік заплановано видатки в сумі 7383,2 тис.грн.   Заробітна плата з нарахуваннями працівникам шкіл   запланована з урахуванням вимог чинного законодавства в сумі 3904,1 тис.грн.,на оплату комунальних послуг і енергоносіїв у ЗФ сільського бюджету передбачено 2889,4 тис.грн.

           Кількість загальноосвітніх установ  станом на 1.01.2024року  - 5 .Штатна чисельність на звітну дату 37,25 од., фактично зайнято – 36,5 од.

            Кредиторська заборгованість по ЗФ та  СФ відсутня.           

 

1031/надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції/

За рахунок освітньої субвенції  з  ДБ місцевому бюджету заплановано видатки в звітному періоді в сумі 17446,1 тис.грн. планується виплата заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам  загальноосвітніх шкіл, у тому числі: КЕКВ 2111 – 14339,6 тис.грн., КЕКВ 2120 – 3106,5 тис.грн. Кількість штатних одиниць на початок року становила  105,17  од.,на кінець звітного періоду    105,2 шт.од., зайнято 104,51 од.

1070/Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми/   На утримання табору «Лісова казка»  на 2023 рік заплановано кошти в сумі 612,9 тис.грн.  Використано – 550,7 тис.грн.По позашкільній освіті кількість закладів на початок року – 1, станом на 1.01.2024 року -  1.  Фактично зайняті одиниці на початок  року становлять 4,5 од, у тому числі: амін. персонал – 1од.,  , робітники – 3,5 од., станом на 1.01.2024р.  – 4,5 од., у тому числі адмін.персонал – 1од.,  робітники – 3,5 од.  СФ не планувався. Дебіторська та кредиторська заборгованість по ЗФ відсутня.

1142/Інші програми та заходи у сфері освіти/ 

            Видатки  на 2023 рік заплановано в сумі 1996,1 тис.грн.,  на виконання програми розвитку освіти  на 2021-2023 роки заплановано  утримання шкільних автобусів, забезпечення їх паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами та розхідними матеріалами – 1277,8 тис.грн.   Штатна чисельність на 1.01.2023р  становила 6,5 од.,на 01.01.2024 – 6,5 од.,фактично зайнято – 5,5 шт.од. Касові видатки за  2023 рік склали 1946,8 тис.грн.  Виплачено дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років – 5,4 тис.грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість по ЗФ та СФ відсутня. 

           

          

          Соціальний захист та соціальне забезпечення

        

           3020 /забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій громадян/ На звітний період видатки заплановано 14,0 тис.грн.Касові видатки не проводились.

           3035/компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті/ В бюджеті громади заплановано на 2023 рік 177,6 тис.грн, касові видатки 177,6 тис.грн.

          3050/субвенція з обласного бюджету  на пільгове медичне обслуговування осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи/На звітний період заплановано 2,4 тис.грн.Касові видатки не проводились.

          3090/субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни/Заплановано  4,2 тис.грн, касові видатки 3,9 тис.грн (1 чол).

      

          3133 / Інші заходи та заклади молодіжної політики /  На 2023 рік заплановано 50,0 тис.грн, касові видатки- 50,0 тис.грн.

 

         3160/надання соціальних гарантій фізичним особам,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю,хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують стороньої допомоги/.На  звітний період заплановано 55,0 тис.грн, касові видатки 52,2 тис.грн (2 чол).

 

          3171/субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів,мотоколясок і на транспортне обслуговування,встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 та 2 групи/.На звітний період заплановано видатків 2,8 тис.грн,касові видатки становлять 1,8 тис.грн.

         3191/інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці/.В бюджеті громади на 2023 рік заплановано видатки в сумі 163,6 тис.грн,касові видатки проведено в сумі 109,6 тис.грн. з них за рахунок місцевого бюджету:

виплати воїнам –афганцям – 27,5 тис.грн (11 чол), матеріальна допомога дитині загиблого – 12,0 тис.грн (1 дитина);

              за рахунок субвенцій з обласного бюджету:

субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн – 28,1 тис.грн (виплачено 11 чол);

               субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім’ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій,які брали участь для забезпечення оборони України ,захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та сім’ям структурних підрозділів Миколаївської обласної військової адміністрації, Комунального підприємства «Миколаївська обласна варта», які загинули 29 березня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу адміністративної будівлі  Миколаївської обласної ради за адресою:м.Миколаїв,вул.Адміральська,22 – 40,0 тис.грн ,касові видатки 30000 грн (виплата 3 сім’ям).

               субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги дітям військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань,у тому числі добровольчих,які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків на тимчасово окупованій території АР Крим,м.Севастополя,під час участі в АТО/ООС на сході України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України  та дітям працівників структурних підрозділів Миколаївської обласної військової адміністрації,Миколаївської обласної ради,Комунального підприємства «Миколаївська обласна варта»,які загинули 29 березня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою:м.Миколаїв,вул.Адміральська,22 – 12,0 тис.грн (1 дитина).

           3210/Організація та проведення громадських робіт/  На 2023 року видатки заплановано в сумі 26,3 тис.грн. Касові видатки становлять – 24,1 тис.грн.Кредиторська та Дебіторська заборгованість на початок року та  на  звітну дату  відсутня. 

            3242/Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення/  На виконання  Комплексної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021-2023 роки („Турбота")  передбачено на звітний період 140,0 тис. грн.,  Планувалось використання коштів на надання  адресної  допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах – 126,0 тис грн, матеріальна допомога учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС – 14,0 тис.грн. (7 чол.).Касові видатки – 129,0 тис.грн (14,0 тис.грн – чорнобильці, 115,0 тис.грн –мат.допомога – 23 особи).

Культура і мистецтво

            4030/Забезпечення діяльності бібліотек/ План  видатків  ЗФ   на  звітний період  затверджено в сумі – 398,6 тис. грн., в тому числі на оплату праці з нарахуванням 336,1 тис. грн. Виконано за  рік  - 365,0 тис. грн.  Штатна чисельність на початок року  - 2,75 од . станом на 01.01.2024 року    2,75 штатних одиниць, зайнятих – 2,5 од. Кредиторська заборгованість на початок року  та на звітну дату відсутня.

            4060/Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів/ В сільському бюджеті   на клубні установи заплановано на рік 991,6 тис. грн. , на оплату енергоносіїв 230,5 тис. грн.  Виконано за рік  – 865,1 тис. грн. Дебіторська та  кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня. Штатна чисельність персоналу 7,75 од.  зайнято – 5,25 од.

          Фізична культура

 

             5049 «виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" /заплановано на звітний період 68,7 тис.грн,касові видатки – 68,7 тис.грн.

          

Житлово-комунальне господарство

6013/Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства/  На 2023 рік  план  з урахуванням внесених змін складає у сумі 177,0 тис.грн.  Касові видатки по ЗФ за звітний період склали 166,4 тис.грн.  Видатки направлено на оплату енергоносіїв.

           

           6030 /Організація благоустрою населених пунктів/  На звітний період  план зведеного       бюджету громади по благоустрою по загальному фонду склав – 1088,5 тис.грн.  Касові видатки за звітний період склали 1047,1 тис.грн. з них :  КЕКВ 2210 – 488,3 тис.грн. придбання вапна, піску, фарби, бензокос, господарського інвентаря, матеріалів для ремонту криниць,  КЕКВ 2240 – 386,2 тис.грн.  оплата робіт по ремонту доріг, розгортання снігу, КЕКВ 2273 – 172,6 тис.грн.  оплата електроенергії  за  вуличне освітлення, .  Кредиторська та дебіторська  заборгованість відсутня.

            8110 /Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха/  На реалізацію заходів  захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  передбачено кошти на звітний період 100,0 тис.грн.  Видатки становлять 99,9 тис.грн. Кредиторська   заборгованість відсутня.

                     

           8710/Резервний фонд/ Видатки резервного фонду у сільському бюджеті на звітний період  заплановано в сумі 100,0 тис.грн.Касові видатки не проводились.

IV. Фінансування  По ЗФ  бюджету  за рахунок залишків коштів на рахунках місцевого бюджету   збільшено видатки на суму 6809,4 тис.грн в тому числі по: КПКВК 0110150,  0117130, 0116030, 0113160, 0111010, 0114030, 0111021, 0119770, 0113242, 0111142, 0114060, 0119800. Тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів ЗФ та СФ на депозитних рахунках в установах банків не розміщувались.  По ЗФ бюджету для покриття тимчасового касового розриву між обсягом доходів та видатків на протязі року по сільському бюджету планувалося залучення  236,4 тис.грн. залишків коштів на 01.01.2024р, по сільському бюджету.

            На 01.01.2024р залишки коштів на рахунках місцевого бюджету склали- 15771,6 тис.грн.  Структура залишків коштів ЗФ на 01.01.2024р з них :

                                                  за рахунок перевиконання доходів – 10869,2 тис.грн. 

                                                  освітня субвенція – 9,4 тис.грн

                                                  базова дотація – 697,0 тис.грн

                                                  дод.дотація на здійсн.повнов.ОМС – 795,0 тис.грн

                                                  оборотний касовий залишок – 384,2 тис.грн

                                                   резервний фонд – 100,0 тис.грн

                                                 зал.субв.на підтр.осіб з особл.осв.потреб.– 18,5 тис.грн

                                                  вільний залишок – 4900,4 тис.грн 

          на рахунках спеціального фонду – 199,7 тис.грн.

                                .

V.Міжбюджетні трансферти   

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету до сільського бюджету Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету до сільського бюджету на звітний період заплановано  в сумі  19220,0 тис.грн.,  у тому числі - освітня субвенція – 17446,1 тис.грн. /використано – 17436,7 тис.грн./, базова дотація – 5922,5 тис.грн. / використано – 5225,4 тис.грн/,додаткова дотація – 1563,9 тис.грн./використано – 793,5 тис.грн/.

Дотації з обласного бюджету:

 

-дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету – 529,6 тис.грн./використано – 529,6 тис.грн.

-

           Міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам :

          

 «субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин,ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 та 2 групи» - 2,8 тис.грн;

«субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги дітям  військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань,у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,одержаних при виконанні службових обов’язків на тимчасово окупованій території АР Крим,м.Севастополя,під час участі в АТО/ООС на сході України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовоюагресією Російської Федерації проти України та дітям працівників структурних підрозділів Миколаївської обласної військової адміністрації,Миколаївської обласної ради,комунального підприємства «Миколаївська обласна варта»,які загинули 29 березня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою: м.Миколаїв,вул.Адміральська,22» - 12,0 тис.грн;

«субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн,особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн» - 28,1 тис.грн;

Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2,4 тис.грн;

Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 4,2 тис.грн;

Субвенція з місцевого бюджету  на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 68,7 тис.грн;

Субвенція  з місцевого бюджету  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 20,5 тис.грн;

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам  для надання  матеріальної допомоги  сім'ям  загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім"ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров"я, одержаних під час участі у Революції Гідності) – 40,0 тис.грн;

               

           9770/Інші субвенції з місцевого бюджету/  Субвенції з сільського бюджету до інших бюджетів передаються у сумі 6775,0 тис.грн, з них: на утримання трудового архіву –64,3 тис.грн, зарплату соц.працівникам та  утримання будинку престарілих – 1009,6  тис.грн, відділ у справах дітей,сім’ї та молоді Братської громади – 400,0 тис.грн; утримання РЦ ПМСД – 2047,5 тис.грн; на утримання районної лікарні – 3196,5 тис.грн; Вознесенський районний бюджет – 37,2 тис.грн, обласний бюджет – 20,0 тис.грн.

          9800/ субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів/  на звітний період заплановано субвенцій – 2431,0 тис.грн, касові видатки – 1930,9 тис.грн. (ГУ нацполіції – 49,9 тис.грн,  10 частина ДСНС – 100,0 тис.грн, Вознесенська РВА – 200,0 тис.грн, військові частини – 1581,0 тис.грн)            

          

   

  VІ.Мережа, штати та контингенти бюджетних установ

  • причини збільшення (зменшення) кількості бюджетних установ у порівнянні з показниками, що склалися на початок року:

причини збільшення (зменшення) штатної чисельності та ставок працівників установ та закладів бюджетної сфери (із посиланням на відповідні нормативно-правові документи, які регулюють чисельність  відповідної галузі) у порівнянні з показниками, що склалися на початок року

 

             На початок року по всіх установах затверджено  штатних одиниць 263,36 од., зайнято – 246,08 од. Станом на 01.01.2024 року затверджено –250,95 од., зайнято – 235,51 од. Штатні одиниці зменшились в зв’язку зі скороченням штатів.

           

         VII. Інша інформація

            Передачі коштів до бюджетів вищого рівня  немає. Сільський бюджет було затверджено без профіциту та дефіциту. Зі зміною обсягу міжбюджетних трансфертів, встановленого радою вищого рівня,  місцевий бюджет громади не затверджувався.  Повернення та надання кредитів (кредитування) місцевим бюджетом не затверджувалось. Обсяг затвердженої оборотної  касової готівки  складає 384,2 тис.грн.

           Здійснювалося управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень, забезпечувалося дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни, посилена роз’яснювальна робота з розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів щодо запобігання порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів та майна.  

Начальник фінансового відділу                        Тетяна СЛЮСАРЕНКО